stadsforum

locatie
Stadsforum, Tilburg

Architect transformatie
ZUS

Opdrachtgever
gemeente Tilburg

Transformatie
start uitvoering 2023

achtergrond

Rondom het Paleis-Raadhuis zijn de verschillende periodes uit de ontstaansgeschiedenis van de stad zichtbaar met monumenten als de Heikese Kerk, het Stadhuis, de Concertzaal, Schouwburg en het oude Kantongerecht. Het gebied daar tussenin, nu nog doorkruist door de gehekelde cityring, moest een levendig stadsplein gaan vormen: het Stadsforum.

Door afwaardering van de Cityring ontstaat de kans deze unieke stadsruimte met aan weerszijden de culturele, religieuze en democratische instituten te transformeren tot het StadsForum van Tilburg. Dit wordt de nieuwe plek voor de markt en voor grote en kleine evenementen. Waar het huidige Koningsplein programmatische en ruimtelijke beperkingen kent, heeft het Forum qua stedelijke, architectonische, programmatische en historische context een potentie om het nieuwe plein van Tilburg te worden.

transformatie

Als schakel tussen het Centrum van Tilburg en de Piushaven, in een gebied met een bewogen geschiedenis, ontwerpt ZUS (Zones Urbaines Sensibles) een StadsForum en een groene Koningsweide. Het Koningsplein transformeert in een uniek woonmilieu met een nieuwe publieke groene plek voor Tilburg. Het Stadsforum wordt het nieuwe autoluwe stadsplein waar markt, kermis, klimaatadaptatie en expressie van het kunstencluster hand in hand gaan.

Youtube-link met filmpje over Stadsforum:
Impressie plannen Stadsforum 2025

Het filmpje van de gemeente Tilburg en architectenbureau ZUS toont een uitgestrekt plein met veel groen, waar straks nog maar één rijbaan voor autoverkeer is en waar voetgangers en wandelaars meer de ruimte krijgen. Het Stadsforum biedt straks plek aan de weekmarkt en grote evenementen zoals de Tilburgse Kermis en Tilburg Zingt. In het ontwerp zijn bovendien verwijzingen naar de geschiedenis van het gebied verwerkt.

Van Cityring naar Parkring 
De gemeente wil de hoeveelheid doorgaand verkeer langs het Stadsforum flink verminderen. Het Stadsforum wordt een aangenamer plein als er minder verkeer langsrijdt en de binnenstad blijft bereikbaar voor de mensen die er echt moeten zijn om te wonen, werken of winkelen. Om dit te bereiken wordt de maximale snelheid voor het autoverkeer van 50km/u naar 30 km/u verlaagd en is er voor auto’s nog maar een rijstrook beschikbaar (m.u.v. de Spoorlaan). Zo kan de Cityring de komende jaren opnieuw ingericht worden tot Parkring. De gemeente werkt samen met bewoners en ondernemers aan nieuwe ontwerpen.

planning

Het nieuwe stadsplein strekt zich uit van de Kattenrug tot aan de Schouwburg. De eerste fase van het Stadsforum -het Stadhuisplein en een stukje Kattenrug- is inmiddels gereed, waarna er is begonnen met de herinrichting van het Willemsplein en gebied rond de Heikese kerk, die voor de zomer van 2023 klaar moet zijn. Daarna begint meteen de aanpak van de Paleisring, Schouwburgring en openbare ruimtes rond het voormalige kantongerecht, Concertzaal en Schouwburg. Dit moet medio 2024 klaar zijn. Voor de laatste fase, de Schouwburgpromenade ter hoogte van het Louis Bouwmeesterplein is nog geen planning.