Cinecitta

Adres
Willem II Straat 29 , Tilburg
Bouwjaar
1887
Architect (origineel)
Edouard Fremau
Architect (transformatie)
PAN+architectuur Tilburg Peter van Hoogmoed & Anneke Vervoort
Monumentnummer
521223 (rijksmonument)

 

een rijk verleden

Cinecitta anno 2020
In 2014 heropende de art-house bioscoop Cinecitta onder een nieuwe eigenaar zijn deuren na een omvangrijke restauratie en verbouwing. Ruim vijf jaar later wil en moet Cinecitta zijn aanbod aan zalen vergroten om meer en voor een langere periode films te kunnen tonen. De uitbreiding wordt ingegeven door de voorwaarden die filmindustrie en distributiebedrijven stellen aan het vertonen van hun films en tevens wil de opdrachtgever hierin ook onafhankelijker kunnen opereren. Cinecitta had in de oude situatie, naast de drie bioscoopzalen, twee multifunctionele ruimtes die zowel overdag als ‘s avonds operationeel zijn. Hierdoor werd het noodzakelijk het horecagedeelte, zowel in productie als capaciteit aan te passen en uit te breiden.

Naast de bestaande bar- en restaurantruimte ontstond er behoefte aan een informele ontmoetingsplek voor filmbezoekers. Deze ruimte moest tevens geschikt zijn voor grotere bijeenkomsten als lezingen, presentaties en filmfestivals. Tegelijkertijd gaf het de mogelijkheid de interne logistiek te verbeteren met een ruimere entree en ticketbalie. De uitbreidingsmogelijkheden werden ingeperkt door enerzijds de grootte van het perceel in de binnenstad en anderzijds de status van de gebouwen als rijks-en gemeentelijk monument. 

De functie van Cinecitta is meer dan alleen art-house bioscoop. Het heeft ook een cultureelmaatschappelijk doel. Het gebruik heeft sterke parallellen met de originele functie uit 1872. Destijds werd het gebouw op initiatief van de plaatselijke burgerij gerealiseerd. Het werd één van de eerste culturele instellingen in de stad, die het mogelijk maakte dat de burgerij een gebouw kreeg waar theater, muziek, film te zien en te horen was. Wij zien Cinecitta, evenals 145 jaar geleden, als belangrijke aanvulling op het culturele leven van de stad en een die gezien mag worden.

Het gebouw werd destijds ook opengesteld voor verenigingsleven, themabijeenkomsten, symposia en bestuursvergaderingen. Dit scala aan functies is, net als vroeger, terug te vinden in het huidige Cinecitta. Cinecitta bewees de laatste jaren al een belangrijke ontmoetingsplek te zijn voor de stad. De nu gerealiseerde uitbreiding garandeert een nog betere invulling van deze ambitie, waarbij art-house film de motor is. Wij zien het dan ook als een aanvulling op het faciliteren van ontmoeting in de stad en in die hoedanigheid een grote meerwaarde voor de stad.

De locatie van dit ontwerp vormt een schakel in de ketting die start bij het winkel- en bestuurlijk centrum van de stad en eindigt in de Spoorzone. Deze twee zones zijn volop in ontwikkeling; denk aan het winkelrondje, de revitalisering van gemeentehuis en stationsplein, de ontwikkeling van horeca, cultuur- en kenniscentra waaronder de LocHal. De verbinding tussen deze twee hoogtepunten is de Willem II-straat. De straat is een woonstraat die, naast bijzondere detailhandel en kleinschalige horeca, ook een drietal niet weg te denken culturele instellingen bezit; theater De Vorst, art-house bioscoop Cinecitta en jazzpodium Paradox. Alle drie zijn zich momenteel aan het oriënteren op de mogelijkheden van een verbeterde positie aan de straat.

visie en ingrepen

De uitbreiding met twee nieuwe bioscoopzalen realiseerden we ondergronds, daar waar na de vorige verbouwing de tuin gesitueerd was. Voor 2013 had Cinecitta 345 stoelen, na de verbouwing in 2014 waren dat 264 stoelen en nu met dit ontwerp 338 stoelen.

De tuin met terras is overdekt met een hoge open ruimte. De functie blijft ontmoeten, eten en drinken, maar dan wel in een klimaatbeheerste ruimte die het gehele jaar te gebruiken is. De klimaatbeheersing is gerealiseerd met een all-electric-installatie d.m.v. warmtepompen, WTW installatie en ca. 200 zonnepanelen. De ruimte, die refereert aan een serre of orangerie, is aan een zijde gemarkeerd door de bestaande gevels van villa en grote zaal en aan de andere kant door het gemeentelijk monument Ruimte-X. De zuidgevel is gesloten uitgevoerd en wordt voorzien van een verticale tuin.

Het imago van de serre aan de straatkant is zo open en transparant mogelijk gehouden door het gebruik van een glasvliesgevel, maar zeker ook door het zo transparant mogelijk construeren van de stalen kolommen en liggers. Klassieke thema’s als basement en kroonlijst, zoals die in de hele straat te herkennen zijn, komen in abstractie terug in de gevelopbouw. Op deze manier vinden we met dit ontwerp aansluiting met de historie van de straat in een eigentijdse invulling.

Constructie en materiaalgebruik
Door de beperkte ruimte op de locatie is de bouw zoveel mogelijk als Plug&Play uitgevoerd met als doel kortere bouwtijd en minder overlast voor de omgeving. Het materiaalgebruik is hoofdzakelijk beton, staal en glas. De twee zalen in de onderbouw zijn samengesteld door een prefab betonnen afzinkkelder, waarop de lichte staalconstructie van de bovenbouw staat. De glasgevel is samengesteld uit aluminium vliesgevels en de dichte delen met aluminium sandwichpanelen, allen met een hoge Rc-waarde. De gesloten delen van de binnenwand en het plafond in de serre zijn afgewerkt met een houten lamellenconstructie om een aangename akoestiek te waarborgen in een ruimte die voor 60% uit glazen wanden bestaat.

Bereikbaarheid
Cinecitta is een art-house filmhuis en bedient naast wijk en stad ook de regio. De samenwerking van gemeente en alle belangengroepen in de binnenstad in het zgn. “binnenstadmanagement” met als doel een betere bereikbaarheid voor de binnenstad t.b.v. leisure voor stad, heeft de afgelopen 20 jaar geleid tot een heldere infrastructuur voor de binnenstad. De cityring met zijn trein- en busstation, stallingsvoorzieningen voor fiets en auto en een uitstekend aansluitend voetgangersgebied garanderen de bereikbaarheid.

    in cijfers

    • oppervlak 460m2 

    • inhoud 3.000m3 

    • 200 zonnepanelen