Cultuurfabriek – Hall of Fame

Adres
Burgemeester Brokxlaan 6, Tilburg

Bouwjaar
ca. 1870

Architect (origineel)
onbekend

Architect (laatste transformatie)
Aerde Borgert architecten

Monumentnummer
gemeentelijk monument nr. 2109

 

 

een rijk verleden

Demarcatie gemeentelijk monument 2109
Ensemble van de Koepelhal-Wagenmakerij (Gebouwen 90,92,95) en ten oosten en zuiden aangrenzende terrein met spoorweg artefacten.

De NS Werkplaats
De NS werkplaats is één groot, cultuurhistorisch waardevol complex. De beschermde gebouwen maken deel uit van een bijzonder industrieel complex dat wezenlijk is voor het verhaal van Tilburg. De ensembles hebben grote cultuurhistorische waarde en geven samen een uitstekend beeld van de voormalige werkplaats: functioneel, ruimtelijk, qua vorm en uiterlijk. Het gaat om een industriële omgeving met een robuuste, vaak ook imperfecte bebouwing.

visie en ingrepen

Ontwerp Cultuurfabriek – Hall of Fame
Het ontwerp voor de nieuwe Cultuurfabriek – Hall of Fame, wordt ingegeven door de bestaande transversale hallen van gebouw 90 in de Spoorzone. De transversale hallen staan loodrecht op de Burgemeester Brokxlaan en de nieuwe Locomotief boulevard. Zo vormen deze een mooie verbinding tussen deze oost – west georiënteerde assen. Aan de oostzijde van de hallen is een tweelaags gebouw gekoppeld. Dit vormt samen het gezicht van de Hall of Fame aan de Locomotief boulevard.

Om de langgerekte transversale hallen in zijn geheel te kunnen ervaren, strekt het programma van de Hall of Fame zich uit van de zuidgevel naar de noordgevel. Langs deze as zijn alle programmaonderdelen georganiseerd. Vanuit de stedenbouwkundige opzet van de spoorzone, waarbij de doorwaadbaarheid van het gebied als belangrijke kernwaarde wordt gezien, is er gekozen voor een entree middenin het gebouw, in het verlengde van een reeds aanwezige informele route door de spoorzone.

Om niet alleen de bezoekers de langgerekte hallen te laten ervaren is er een nieuwe passage door het gebouw gemaakt. In deze passage komen de bezoeker aan en kunnen passanten “door de Hall of Fame lopen” en het gebied van binnenuit verkennen.

Het gebouw wordt toekomstbestendig gemaakt en voldoet weer aan de huidige (duurzaamheid) eisen. De gevels worden geïsoleerd en bestaande gevelopeningen worden vervangen of voorzien van een voorzetraam. Ook het dak wordt volledig gerenoveerd waarbij de karakteristieke Polonceau spanten met dakconstructie worden behouden en daar waar nodig versterkt. De lichtkappen op de opzetspanten worden weer open gemaakt. Zo gaan deze ook weer meedoen in de beleving van de langgerekte hallen.

Aan de zuidzijde van het gebouw bevinden zich de foyer en grote zaal. De foyer krijgt een terras in de vorm van het karakteristieke perron aan de boulevard. In het tweelaags volume wordt de huidige grote zaal uitgebreid. Deze “doos in doos” constructie maakt het mogelijk om op deze positie een concertzaal te creëren. De grote zaal krijgt zijn ingang aan de foyer en is bewust uit de transversale hal gehouden zodat deze geen zichtlijn door het gebouw blokkeert. Op de verdieping bevinden zich de kantoren en techniek Op de plek van de nieuwe passage vormt het skate café, op een nieuwe tussenvloer, de fysieke verbinding tussen de entree / foyer en het skate park. Naast het skate café zijn ook de oefenruimten op deze nieuwe vloer gerealiseerd. In de passage wordt de dakconstructie in de vorm van gordingen doorgetrokken zodat de hallen de lengte behouden en een geheel vormen.

Het positioneren van een concertzaal, skate café en skatebaan, middenin de Spoorzone stelt bijzondere akoestische eisen aan dit gebouw. De Spoorzone ontwikkeld door en er zullen in de toekomst ook mensen gaan wonen in het gebied. Een van de technische uitdagingen was dan ook om het gebouw aan deze strenge eisen te laten voldoen.

Ondanks dat de grote gele gasleidingen nog zichtbaar zijn in het gebouw is het gebouw volledig gasloos. Grote warmtepompen op het dak zorgen voor de opwekking van de warmtevraag. Op piekmomenten of bij slechte weersomstandigheden schakelt de installatie over op elektra.

Op het dak bevinden zich 342 PV-panelen voor de opwekking van elektriciteit.

in cijfers

  • BVO-totaal gebouw 90: 4.838 m2
  • Foyer + Concertzaal (220 m2)
  • Skate café + Skate-Park (1.300 m2)

  • Oefenruimtes: 5 stuks

  • Bestaande gevels: Rc 4,0 m2K/W

  • Nieuwe gevels: Rc 4,5 m2K/W

  • Daken: Rc 5,5 m2K/W

  • PV-panelen: 342 stuks