2022
duurzaam erfgoed

Wat is duurzaam erfgoed? In een route langs verschillende projecten in de stad komen diverse zaken aan bod.

Erfgoed zijn gebouwen en plekken in de stad die een verhaal vertellen van het verleden, maar zeker ook van de toekomst.

Hergebruik is een vorm van duurzaam gebruik, iets wat gebouwd is niet afbreken of leeg laten staan maar inzetten met een nieuwe functie geeft niet alleen invulling aan het gebouw, maar kan ook een nieuwe impuls aan de plek opleveren.

Het beperken van energieverbruik is een andere vorm van duurzaam. Het isoleren van gebouwen, het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik en slim indelen van ruimtes zijn hier voorbeelden van.

 

Rondom de Dag van de Architectuur organiseren CAST en het Architectenplatform Tilburg een route door de stad langs erfgoed met een nieuwe bestemming. Op zich zelf staande projecten die allemaal een nieuwe betekenis geven aan de plek en daarmee het verhaal van Tilburg nieuwe toekomst geven. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Tilburg.

De Dag van de Architectuur is er voor iedereen die is gei╠łnteresseerd in architectuur en stedelijke ontwikkeling. Sinds 1986 is de Dag van de Architectuur een landelijk fenomeen dat een groot aantal bezoekers trekt. Veel dorpen en steden stellen bijzondere gebouwen open en bieden een programma lezingen, debatten, tentoonstellingen, films en excursies. Plaatselijk geeft iedere stad of regio het programma een eigen invulling.